Econopolis

Porozmawiajmy o ekonomii

Artur A. Trzebiński

Ryzyko – rzeczywistość czy abstrakcja?

„Te­lefo­nis­tka po­wie­działa, łączę, to zwyczaj­na in­formac­ja te­lefo­nis­tek, za­wodo­wy ko­munał, a jed­nak są to słowa obiecujące kon­sekwen­cje, zarówno dob­re, jak i złe, (…)”  José Saramago, Historia oblężenia Lizbony Ryzyko Towarzyszy nam od zawsze. Zapewne pierwszy kontakt z ryzykiem mieli już ludzie pierwotni, którzy chcieli skorzystać z ciepłej, „bezpiecznej”…

Czym są dla mnie Finanse?

„(…) krzyknie śród zgiełku Starzec, i na lud zawoła: „Ufajcie memu oku i szkiełku, Nic tu nie widzę dokoła” Romantyczność, Adam Mickiewicz Z finansami kojarzą mi się przede wszystkim pieniądze. Banknoty, złote dukaty i srebniki. Pierwsza myśl – prosta, nieskomplikowana…