Econopolis

Porozmawiajmy o ekonomii

Miesiąc: maj 2018

THE FINANCIAL CRISIS – ETHICAL MISTAKES OR MARKET FAILURES?

The global crisis 2008-2009 has resulted in many unexpected effects noticeable in economy up to now. But what was the cause for its occurrence? Was it the human nature that led to the catastrophic events or maybe simply market fiasco?…

Ryzyko – rzeczywistość czy abstrakcja?

„Te­lefo­nis­tka po­wie­działa, łączę, to zwyczaj­na in­formac­ja te­lefo­nis­tek, za­wodo­wy ko­munał, a jed­nak są to słowa obiecujące kon­sekwen­cje, zarówno dob­re, jak i złe, (…)”  José Saramago, Historia oblężenia Lizbony Ryzyko Towarzyszy nam od zawsze. Zapewne pierwszy kontakt z ryzykiem mieli już ludzie pierwotni, którzy chcieli skorzystać z ciepłej, „bezpiecznej”…